۰۸ شهریور، ۱۳۸۳


ماروين مينسکی۱ ، پايه گذار هوش مصنوعي، عقيده دارد که تجربه زيبايی يکی از راههای طبيعت است برای اينکه حافظه ذهن ما را برای مدتی به روی دريافت "دانش منفی" ببندد. منظور او اين است که منظر زیبایی، یک علامت به فکر ماست،که برای مدتی دست از آناليز کردن، انتقاد و ارزش گذاری بردارد. زيبايی يکی از معدود تجربه هاييست که به ما اجازه میدهد، به حکم عقلمان "نه" بگوييم. زيبايی تسلی ميدهد و مست ميکند،و درک انتقادگر ما را برای مدتی از کار مي اندازد.

عکس العمل ما در برابر زيبايی يک حقه مغز ماست، و نه نتيجه فکر کردن ما درباره خودمان! نيروی فکر ما از اين نياز طبيعی شکل گرفت که مشکلات مربوط به زنده ماندن و توليد مثل را حل کند.منظر جفت سالم و آماده برای جفت گيری را "زيبا" ، يا کودک ناتوان و کوچک را "با نمک"ديدن، نشانه همين کار فکر است. با وجود همه تنوع مد و سليقه، تقريبا در همه فرهنگها، چشمان درشت، موهای براق ،پوست صاف و بدون چروک و لک، فرورفتگی کمر يک زن يا سينه قوی يک مرد نشانه جذابيت است(خودم:در واقع چيزهايی که نشانه سلامت است) ،در واقع زیبایی یکی از راههای ادامه حیات (بوده) است.

کندی فریزر ۲، منتقد فرهنگی مینویسد، که عشق ما به زیبایی، لذتیست که ارزش چشیدنش را دارد ، اما فراموش نکنیم که زیبایی یک منبع شادی، اما مطمئنا تنها منبعی نیست که در اختیار ماست. زیبایی قابل روئیت ،در دنیای حواس ما در درجه اول قرار ندارد؛ ما به همان شکل تحت تاثیر یک صدای زیبا، حالتهای دعوت کننده ، یا حتی بوی دیگران قرار میگیریم، که گاهی حتی آگاهانه هم نیست. چهره،حتی در دنیای ظاهری نیز ، تنها نوع جذابیت نیست.
اما ما هنوز در برابر اين سوال ايستاده ايم که چطور با زيبايی برخورد کنيم، و چرا بايد اصولا در موردش فکر کنيم؟هر چه باشد، زيبايی يک بي انصافی بزرگ است چرا که توسط ژنها تعيين ميشود.

دانايي،تواناييست:ما هر چه بيشتر در باره طبيعت انسان بدانيم، بيشتر ميتوانيم اميدوار باشيم که ناهماهنگی ها را بررسی کنيم و خودمان را تغيير دهيم. وجود اين اصل که يک تمايل، مادرزاديست، به اين معنا نيست که محيط، فرهنگ و تربيت نتوانند در آن تغییر اساسی بدهند. همه غرایز ما اجبارا خوب نیستند،اما ما میتوانیم با آنها رو به رو شویم.چطور میتوانیم با زیبایی برخورد کنیم؟ به این فکر کنیم ،که زیبایی به ما چه میگوید: زیبایی به ما میگوید که نیاکان ما، در زمان جفت گیری به چه چیزهایی اهمیت میداده اند، میگوید که آیا یک شخص‌ آماده برای جفت گیری، سالم، وقوی هست، و احتمالا فرزندان سالم و قوی تولید میکند یا نه(حد اقل این اطلاعاتی بوده که زیبایی در گذشته میداده است، تا زمانی که آنقدر در آن دست بردیم که ارزش اطلاعات رسانی آن کاهش پیدا کرد) .این اطلاعات در آغاز پیدایش بشر اهمیت بسیاری داشته است، و به همین خاطر مغز ما برای دریافت این علامت ها تکامل پیدا کرد.اما در دنیای مدرن امروز، که ما هر روزه به افراد غریبه برخورد میکنیم، و انسانهای بسیاری را میبینیم ، باید سعی کنیم افسار این گیرنده ها را در دست بگیریم.شاید بهترین حالت این باشد که گاهی از تحریک این حس خود لذت ببریم، زمان کوتاهی در لذت آن مست باشیم، و لی بعد واقعیت را در نظر بگیریم، و از کنارش رد شویم.این شاید در اختیار گیرنده های مغز ما نباشد،ولی در اختیار خود ما هست.
سياست زيبايی به يک فرم جديد احتياج دارد، به فرمی که آزاد باشد از حمله های مخالفان زيبايی ، همانطور که آزاد ازپرستش بدون فکر و بی اندازه زيبايی.اين تصور که زيبايی اهميتی ندارد، يا صرفا يک پديده فرهنگيست، فقط يک افسانه است.ما بايد زيبايی را بفهميم، در غير اين صورت برای هميشه برده آن خواهيم بود.

با تخليص و تحريف
نويسنده : نانسی اتکوف ۳،متخصص رشته روانشناسی در مدرسه هاروارد در بوستون.
انتشار: مجله "روانشناسی امروز" ۴ ،آوريل ۲۰۰۱
۱ـMarvin Minsky
۲ـKennedy Frazer
۳ـNancy Etcoff
۴ـPsychologie Heute, April 2001

 
Home
Email
 
 
 

هنر معذرت خواهی‌ (۳)

توهم دانايى

چرا موتسارت بچه‌ها را باهوش نمی‌‌کند

در باب همدلی

دام هارمونی (۲)

‌دام هارمونی (۱)

سرچ می‌‌کنی‌ یا هنوز فکر می‌‌کنی‌؟

آیا اندرز خوبی به ذهنت رسیده است؟...آنرا پیش خودت نگه دار!

هنر با خود تنها بودن

چطور با موفقیت شکست بخوریم

هنر معذرت خواهی (۲)

هنر معذرت خواهی (۱)

ترس از رابطه (۲)

ترس از رابطه (۱)

دام کمال‌گرايی (۲)

دام کمال گرایی(۱)

خشونت خانگی علیه زنان

از خاطره و حافظه (۱)

تمجيد‌های مورد ترديد

آخر اشتباه من کجاست؟

ترس مردان از احساسات

دو تا در عشق کافی نيستند

شما یك ایمیل جدید دارید

ای لحظه، بمان!

حیوون سكسی و دغدغه مسئولیت!

هنر دعوا کردن (۲)

هنر دعوا کردن(۱)

کافکای عاشق پیشه

اخلاق(۲)

اخلاق (۱)

روابط موازی(۲)

روابط موازی(۱)

کمی هم از مردان بشنویم!

اسطوره خون آشامها

آیا پول خوشبختی می آورد؟

فیلسوفهای کوچک، سوالهای بزرگ

به ایدز شانس ندهیم

سکسوالیته ( ۳): اولین بار-قسمت اول

تاپ سیکرت(۲)

و همین لباس زیباست نشان آدمیت؟

تاپ سیکرت(۱)

طنز

آزمایش میلگرام…

خوشبختی دوستی واقعی

هنر بزرگ شدن

سکسواليته (۲) : زنان و خود ارضايی

وقتی عشق سردتر مي شود

قدرت اکثريت

هنر، برای خواستگاری

سکسواليته(۱) : پدوفيلی

وبلاگ: هر نفر يک ناشر؟

شستشوی مغزی

وحشت زده

قویترین میل جهان

شانس

رويا(۲)

رويا(۱)

چند کلمه حرف حسابی!(۲)

دخترهای حرف گوش کن، پسرهای شرور

چند کلمه حرف حسابی!(۱)

دروغ(۲)

دروغ(۱)

…انتقام

زیبایی(۳)

زیبایی(۲)

زیبایی(۱)

 
Enter your Email


Preview | Powered by FeedBlitz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • August 2004  
 • September 2004  
 • October 2004  
 • November 2004  
 • December 2004  
 • January 2005  
 • February 2005  
 • March 2005  
 • April 2005  
 • May 2005  
 • July 2005  
 • August 2005  
 • September 2005  
 • October 2005  
 • November 2005  
 • December 2005  
 • February 2006  
 • March 2006  
 • May 2006  
 • July 2006  
 • September 2006  
 • November 2006  
 • December 2006  
 • January 2007  
 • February 2007  
 • March 2007  
 • April 2007  
 • May 2007  
 • September 2007  
 • October 2007  
 • February 2008  
 • May 2008  
 • July 2008  
 • August 2008  
 • November 2008  
 • February 2009  
 • March 2009  
 • May 2009  
 • September 2010  
 • April 2011  
 • April 2012  
 • July 2013  
 • May 2014  
 • November 2014  
 • December 2014  
 • February 2015  
 • March 2015  
 • July 2015  
 • August 2015  
 • November 2015  
 • December 2015  
 • February 2016  
 • August 2016  
 • February 2017  
 • May 2017  
 • October 2017  
 • November 2017  
 • August 2018  
 • June 2019  
 •