۰۶ شهریور، ۱۳۸۳


چرا در برابر زيبايی نميتوانيم مقاومت کنيم؟

ما نسبت به زيبايی عکس العمل نشان ميدهيم؛عکس العمل "مثبت". به انسانهای زيبا حق تقدم ميدهيم، آنها را اخلاقي تر و باهوشتر مي پنداريم، و با آنها برخورد بهتری داريم. اشتباه است اگر خود را مقصر بدانيم،چرا که ظاهرا اين حس ما در برابر زيبايی يک ميراث تکامل است.ولی اين واقعيت ما را از مسئوليت پذيری مبرا نميکند: ما بايد به اين ضعف خود در برابر زيبايی آگاه باشيم و با آن برخورد "پخته تری" داشته باشيم.احتياجی نيست که بر ضد زيبايی بجنگيم، ولی نگذاريم که در اسارت کامل آن دربياييم.

ارسطو در جواب اين سوال که چرا انسانها به زيبايی جسمی تمايل دارند جواب داد:"هيچکس نمی تواند اين سوال را مطرح کند، مگر اينکه کور باشد" .زيبايی قلب را جادو و مغز را تسخير ميکند و آتش احساسات را برمي انگيزد. از دوران پلاتون تا زمان عکاسی مدرن امروز، زيبايی انسان، برای سيراب کردن ميل بی انتهای ما به زيبايی کامل، به تصوير در آمده است.

ولی ما در دوران "زيبايی زشت" زندگی ميکنيم، دورانی که در آن زيبايی از نظر اخلاقی مورد سوال است، و زشتی نوعی جذابيت جسورانه دارد. زيبايی به همان اندازه که برايمان شکل واقعی دارد، رويايی نيز هست. از سوي ديگر اين پرستش زيبايي نوعی راه فرار از واقعيت است، اين کودک درون ماست که حاضر نيست وجود دنيای با اشکال را بپذيرد ، با اين کليشه که: "زيبايی را از چشم بيننده بايد ديد" ،در واقع منظورمان اين است که زيبايی آن چيزيست که ما از آن خوشمان ميايد(با اين معنی که:قابل توضيح نيست) (توضيح خودم: بعدا خواهم نوشت که اين جمله کليشه ای کاملا درست نيست!)

۱۹۹۱ نائومی ولف۱ اين نظريه را داشت که زيبايی به عنوان يک عنصر عينی و جهانی وجود ندارد، بلکه نوعی سرمايه است که در سيستم سرمایه داری از سوی سياستمداران ساخته ميشود، جديدترين شکل مذهبی نو٫ که ميتواند تسلط مردان را استوار نگه دارد، نوعی اختراع صنعت مدرن که زنان را به گوشه خارج از محدوده قدرت (جايی که مردان ميخواهند) ميراند، و از سويی ديگر منافع هنگفت مادی نيز در بر دارد... اما در مقابل اين نظريه بايد گفت که انسانها در تمامی ادوار به نام زيبايی خود را رنگ آميزی کرده اند، حلقه به خود آويخته اند، موهای خود را تراشيده اند، خود را به انواع گوناگون تزئين کرده اند، و بدن خود را به نمايش گذاشته اند.و اکنون نيز به خاطر زيبايی سختترين راهها را ميروند، سرمايه زيادی صرف ميکنند، و آنقدر در اين راه ريسک ميکنند گويا زندگيشان به اين مسئله وابسته است! برخی قبيله های صحرای کالاهاری۲ آفريقا، حتی در دوران خشکسالی و گرسنگی ، از چربی برای زیبایی پوست خود استفاده میکنند.در آمریکا پولی که خرج زیبایی میشود، بیشتر از پولی است که صرف خدمات اجتماعی و تحصیل میشود.آمار عملهای جراحی پوست،سینه، کشیدن چربی، و غيره شگفت انگيز است(خودم:از آوردن آمار به خاطر طولانی شدن مطلب خودداری ميکنم)

آيا دنيا دچار يک جنون همگانی شده است؟ يا در پس اين ديوانگي، متد خاصی نهفته است؟همه ما در دل خود ميدانيم که:هيچکس
نميتواند در مقابل زيبايی مقاومت کند.حتی اگر تمام مجله های مد،وعکسهای مدلهای زيبايی را در آتش بسوزانيم، در فکرمان همچنان تصوير چهره و بدن زيبا ساخته خواهد شد، و به دنبال آن، آرزوی آنکه خود نيز همانطور زيبا باشيم.همسر روزولت،رئيس جمهور آمريکا، در جواب اين سوال که در زندگيش به چه چيزی غبطه خورده است، پاسخ داد که آرزو ميکرد زيباتر بود. اين جواب تکان دهنده ايست برای يکی از محبوبترين و مورد توجه ترين زنهای عصر خود. که زندگيش از بسياری جهات کامل بوده است.
چهره ما، قسمت ظاهری وجود ماست، که در چشم اطرافيان ما، آئينه قسمت نامرئی درون ماست!اين ادعا شايد غير منصفانه باشد، و با معيارهای اخلاقی ما جور در نيايد، ولی اين دليل بر درست نبودنش نيست.

هر فرهنگي،فرهنگ زيباييست، همه جا زيبايی يک نيروی عظيم تکان دهنده بوده و هست. هر تمدنی به زيبايی ارزش ميدهد، تلاش زيادی برای آن ميکند، و در آخر دچار عواقب کمدی_تراژدی چنين تلاشی ميشود. حکومتهای بسياری قوانينی بر ضد لباسهای گرانقيمت صادر کرده اند، کليسا بر ضد شيک پوشي تلاش کرد(خودم: و البته اسلام و خيلی اديان ديگر هم!)، پزشکان به بيماران خود ، در مقابل خطراتی که به نام زيبايی به سلامتی خود وارد ميکنند، اخطار دادند....هيچ کدام فايده ای نداشته است! گر چه يک نارضايتی بزرگ فرهنگی در باره داد و ستد زيبايی وجود دارد، ولی کوچکترين نشانه تغيير در اين وضع ديده نميشود. چرا که ميل به زيبايی در غريزه ما نهفته است، به انسان امر کردن اينکه از زيبايی لذت نبرد، درست مانند اين است که از او بخواهيم از غذا خوردن ، يا از سکس ، يا از عشق لذت نبرد.

ادامه دارد....

با تخليص و تحريف
نويسنده : نانسی اتکوف ۳، از کتاب منتشر شده اش با نام: تنها زيباترينها زنده ميمانند
انتشار: مجله "روانشناسی امروز" ۴ ،آوريل ۲۰۰۱۱-Naomi Wolf
۲ـKalahari
۳ـNancy Etcoff
۴ـ April 2001,psychologie Heute

 
Home
Email
 
 
 

هنر معذرت خواهی‌ (۳)

توهم دانايى

چرا موتسارت بچه‌ها را باهوش نمی‌‌کند

در باب همدلی

دام هارمونی (۲)

‌دام هارمونی (۱)

سرچ می‌‌کنی‌ یا هنوز فکر می‌‌کنی‌؟

آیا اندرز خوبی به ذهنت رسیده است؟...آنرا پیش خودت نگه دار!

هنر با خود تنها بودن

چطور با موفقیت شکست بخوریم

هنر معذرت خواهی (۲)

هنر معذرت خواهی (۱)

ترس از رابطه (۲)

ترس از رابطه (۱)

دام کمال‌گرايی (۲)

دام کمال گرایی(۱)

خشونت خانگی علیه زنان

از خاطره و حافظه (۱)

تمجيد‌های مورد ترديد

آخر اشتباه من کجاست؟

ترس مردان از احساسات

دو تا در عشق کافی نيستند

شما یك ایمیل جدید دارید

ای لحظه، بمان!

حیوون سكسی و دغدغه مسئولیت!

هنر دعوا کردن (۲)

هنر دعوا کردن(۱)

کافکای عاشق پیشه

اخلاق(۲)

اخلاق (۱)

روابط موازی(۲)

روابط موازی(۱)

کمی هم از مردان بشنویم!

اسطوره خون آشامها

آیا پول خوشبختی می آورد؟

فیلسوفهای کوچک، سوالهای بزرگ

به ایدز شانس ندهیم

سکسوالیته ( ۳): اولین بار-قسمت اول

تاپ سیکرت(۲)

و همین لباس زیباست نشان آدمیت؟

تاپ سیکرت(۱)

طنز

آزمایش میلگرام…

خوشبختی دوستی واقعی

هنر بزرگ شدن

سکسواليته (۲) : زنان و خود ارضايی

وقتی عشق سردتر مي شود

قدرت اکثريت

هنر، برای خواستگاری

سکسواليته(۱) : پدوفيلی

وبلاگ: هر نفر يک ناشر؟

شستشوی مغزی

وحشت زده

قویترین میل جهان

شانس

رويا(۲)

رويا(۱)

چند کلمه حرف حسابی!(۲)

دخترهای حرف گوش کن، پسرهای شرور

چند کلمه حرف حسابی!(۱)

دروغ(۲)

دروغ(۱)

…انتقام

زیبایی(۳)

زیبایی(۲)

زیبایی(۱)

 
Enter your Email


Preview | Powered by FeedBlitz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • August 2004  
 • September 2004  
 • October 2004  
 • November 2004  
 • December 2004  
 • January 2005  
 • February 2005  
 • March 2005  
 • April 2005  
 • May 2005  
 • July 2005  
 • August 2005  
 • September 2005  
 • October 2005  
 • November 2005  
 • December 2005  
 • February 2006  
 • March 2006  
 • May 2006  
 • July 2006  
 • September 2006  
 • November 2006  
 • December 2006  
 • January 2007  
 • February 2007  
 • March 2007  
 • April 2007  
 • May 2007  
 • September 2007  
 • October 2007  
 • February 2008  
 • May 2008  
 • July 2008  
 • August 2008  
 • November 2008  
 • February 2009  
 • March 2009  
 • May 2009  
 • September 2010  
 • April 2011  
 • April 2012  
 • July 2013  
 • May 2014  
 • November 2014  
 • December 2014  
 • February 2015  
 • March 2015  
 • July 2015  
 • August 2015  
 • November 2015  
 • December 2015  
 • February 2016  
 • August 2016  
 • February 2017  
 • May 2017  
 • October 2017  
 • November 2017  
 • August 2018  
 • June 2019  
 •