۳۰ مهر، ۱۳۸۳


نتيجه يک تحقيق بين المللی: تصور سنتی درباره زنهای ضعيف خوب، و مردان قوی بد، هنوز پا برجاست

دخترها بايد حرف گوش کن باشند، پسرها اجازه دارند با جسوری حرف خود را پیش ببرند. امروز بسياری از والدین اين مدل تربيت فرزندان خود را زير سوال می برند، اما الگوهای قديمی سرسختی زيادی نشان می دهند.در نظرخواهی یک گروه تحقيقاتي ، ۸۳۶۰ نفر در گروه سنی بين ۱۸ و ۲۵ سال از ۱۶ مليت مختلف شرکت کردند. از شرکت کنندگان خواسته شد که خصوصيات مثبت و منفی زنان و مردان را از نقطه نظر خودشان نام ببرند.برای اينکار به آنها واژه های بيطرف، و همينطور واژه هايی با محتوی تبعيض جنسيتی داده شد(Journal of Personality and social Psychologie,5/2004).

به طور کلی زنان به عنوان "انسانهای بهتر" شمرده شدند که آرام، مهربان، بخشنده و البته ضعيف و بي اراده هستند. در مقابل از مردان به عنوان "انسانهای بدتر" نام برده شد، که دارای خيلی از خصوصيات منفی هستند، ولی در عوض قدرتمند و تاثيرگذارتر مي باشند . اين تفاوت نظر در مورد زنان و مردان ،هم در جامعه های سنتی که در آن مردان حرف اول را مي زنند ديده شد، و هم در جامعه های مدرن که تساوی بين زن و مرد هدف آنهاست.

ظاهرا مردان از داشتن شهرت "پسر بد" راضی هستند، چرا که با آن خصوصياتی همراه ميشود که در ديد آنها خصوصيات يک مرد واقعيست. تصور خشن ولی قوی بودن، با تصور آنها از خودشان جور در مي آيد.در مقابل زنان به ندرت در مقابل اين تصوير "زن سر به راه" مقاومت می کنند، و حتی از آن احساس رضايت می کنند، با اينکه قيمت آنرا هم مي پردازند: به آنها دراجتماع کمتر نقشهای اساسی سپرده می شود.

اين متحققين يک تفاوت جالب بين جوامع سنتی و مدرن پيدا کردند. در جوامع مدرن زنان به مردان بيشتر خصوصيات منفی را نسبت مي دهند، در حاليکه زنان در جوامع سنتی مردان را هم مثبت و هم منفی معرفی مي کنند. از نظر متحققین، این ديد منفی نتيجه وابستگی و ستمي است که زنان در جوامع مرد سالار مجبور به تحمل آن هستند، اما در عين حال مردان برای آنها نقش نان آور و محافظ را بازی مي کنند، و از آنجا که به همین خاطر ، آنها خشونت و قدرت مردان را به نفع خود ميبينند، خيلی بيشتر از زنان در جوامع مدرن در برابر تبعيضهای جنسی از سوی مردان کوتاه مي آيند.از ديد اين متحققين، از زنان جوامع سنتی انتظار برپا خیزی در برابر مردان نمي رود تا زمانی که این ديد دوگانه را دارند، و تا زمانی که عقيده برتری "طبيعی" و "قانونی" مردان، بر جامعه حکم فرماست.

با تلخيص و تحريف

نويسنده: ماريون زوننموزر۱


انتشار: مجله "روانشناسی امروز"۲ شماره ۹ ،سال ۲۰۰۴۱-Marion Sonnenmoser

۲-Psychologie Heute , September 2004


 
Home
Email
 
 
 

پسیو‌اگرسیو، پرخاشگری منفعلانه

از جدایی

هنر معذرت خواهی‌ (۳)

توهم دانايى

چرا موتسارت بچه‌ها را باهوش نمی‌‌کند

در باب همدلی

دام هارمونی (۲)

‌دام هارمونی (۱)

سرچ می‌‌کنی‌ یا هنوز فکر می‌‌کنی‌؟

آیا اندرز خوبی به ذهنت رسیده است؟...آنرا پیش خودت نگه دار!

هنر با خود تنها بودن

چطور با موفقیت شکست بخوریم

هنر معذرت خواهی (۲)

هنر معذرت خواهی (۱)

ترس از رابطه (۲)

ترس از رابطه (۱)

دام کمال‌گرايی (۲)

دام کمال گرایی(۱)

خشونت خانگی علیه زنان

از خاطره و حافظه (۱)

تمجيد‌های مورد ترديد

آخر اشتباه من کجاست؟

ترس مردان از احساسات

دو تا در عشق کافی نيستند

شما یك ایمیل جدید دارید

ای لحظه، بمان!

حیوون سكسی و دغدغه مسئولیت!

هنر دعوا کردن (۲)

هنر دعوا کردن(۱)

کافکای عاشق پیشه

اخلاق(۲)

اخلاق (۱)

روابط موازی(۲)

روابط موازی(۱)

کمی هم از مردان بشنویم!

اسطوره خون آشامها

آیا پول خوشبختی می آورد؟

فیلسوفهای کوچک، سوالهای بزرگ

به ایدز شانس ندهیم

سکسوالیته ( ۳): اولین بار-قسمت اول

تاپ سیکرت(۲)

و همین لباس زیباست نشان آدمیت؟

تاپ سیکرت(۱)

طنز

آزمایش میلگرام…

خوشبختی دوستی واقعی

هنر بزرگ شدن

سکسواليته (۲) : زنان و خود ارضايی

وقتی عشق سردتر مي شود

قدرت اکثريت

هنر، برای خواستگاری

سکسواليته(۱) : پدوفيلی

وبلاگ: هر نفر يک ناشر؟

شستشوی مغزی

وحشت زده

قویترین میل جهان

شانس

رويا(۲)

رويا(۱)

چند کلمه حرف حسابی!(۲)

دخترهای حرف گوش کن، پسرهای شرور

چند کلمه حرف حسابی!(۱)

دروغ(۲)

دروغ(۱)

…انتقام

زیبایی(۳)

زیبایی(۲)

زیبایی(۱)

 
Enter your Email


Preview | Powered by FeedBlitz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • اوت 2004  
 • سپتامبر 2004  
 • اکتبر 2004  
 • نوامبر 2004  
 • دسامبر 2004  
 • ژانویهٔ 2005  
 • فوریهٔ 2005  
 • مارس 2005  
 • آوریل 2005  
 • مهٔ 2005  
 • ژوئیهٔ 2005  
 • اوت 2005  
 • سپتامبر 2005  
 • اکتبر 2005  
 • نوامبر 2005  
 • دسامبر 2005  
 • فوریهٔ 2006  
 • مارس 2006  
 • مهٔ 2006  
 • ژوئیهٔ 2006  
 • سپتامبر 2006  
 • نوامبر 2006  
 • دسامبر 2006  
 • ژانویهٔ 2007  
 • فوریهٔ 2007  
 • مارس 2007  
 • آوریل 2007  
 • مهٔ 2007  
 • سپتامبر 2007  
 • اکتبر 2007  
 • فوریهٔ 2008  
 • مهٔ 2008  
 • ژوئیهٔ 2008  
 • اوت 2008  
 • نوامبر 2008  
 • فوریهٔ 2009  
 • مارس 2009  
 • مهٔ 2009  
 • سپتامبر 2010  
 • آوریل 2011  
 • آوریل 2012  
 • ژوئیهٔ 2013  
 • مهٔ 2014  
 • نوامبر 2014  
 • دسامبر 2014  
 • فوریهٔ 2015  
 • مارس 2015  
 • ژوئیهٔ 2015  
 • اوت 2015  
 • نوامبر 2015  
 • دسامبر 2015  
 • فوریهٔ 2016  
 • اوت 2016  
 • فوریهٔ 2017  
 • مهٔ 2017  
 • اکتبر 2017  
 • نوامبر 2017  
 • اوت 2018  
 • ژوئن 2019  
 • نوامبر 2019  
 •