۲۷ آبان، ۱۳۸۳


بدون پشيمانی

هر کدام از ما هر چند گاهی بر سر دوراهی قرار مي گيريم و پيش خود تصور مي کنيم که در پيچ و خم هر کدام از راهها چه چيزی ممکن است انتظار ما را بکشد، اين دو تصور را با هم مقايسه مي کنيم و تصميم مي گيريم. از اينجا به بعد ديگر نبايد مقايسه کنيم،چرا که حالا در يکی از راهها با واقعيت آن مواجه شده ایم، و در مورد راه ديگر فقط تصوری داريم که قابل آزمايش هم نخواهد بود.

Peter Hohl

واقعیتهای بسیار

آسمان آبی است
این یک واقعیت است

آسمان آبی نیست، این مولکولهای هوا هستند که قسمت آبی نور خورشید را بیش از دیگر رنگهای اسپکتروم نور منعکس می کنند
این یک واقعیت است

در دنیای بیرون اصلا رنگ آبی وجود ندارد.امواج الکترومغناطیسی با طول موج ۴۷۰ نانومتر در مغز ما تصور رنگ آبی را به وجود می آورند
این هم یک واقعیت است

و وقتی همه اینها را می دانم، و در یک روز آفتابی به بالا نگاه میکنم، آسمان هنوز هم آبی است.

گرفتن هم مهم است

هیچ کس نمیتواند یک سخنرانی عالی بکند وقتی شنونده ای نداشته باشد.کسی نمیتواند سخاوتمند باشد، بدون اینکه کسی هدایای او را بپذیرد.

یا این یا آن

کسی که راه حلهای ساده طلب میکند، باید از عدالت صرف نظر کند. کسی که عدالت طلب میکند، باید این را بداند که مسائل پیچیده خواهند شد.

ریشه های اعتماد به نفس

کدام پدر مادر موفق تر هستند:آنها که به بچه های خود می گویند که چه کار باید بکنند، یا آنها که بهشان اجازه میدهند تواناییهای خود را تجربه کنند؟

Peter Hohl/Joaquin Bush , از کتاب: "خوشحال باش وقتی که همه چیز سخت است"کامل بودن به هر قيمتی؟

اگر اولين موجود زنده بدون هيچ اشتباهی توليد مثل کرده بود، الان دنيا پر از تک سلولی بود!

Peter Hohl/Joaquin Bush از کتاب:"مستقيم به

 
Home
Email
 
 
 

پسیو‌اگرسیو، پرخاشگری منفعلانه

از جدایی

هنر معذرت خواهی‌ (۳)

توهم دانايى

چرا موتسارت بچه‌ها را باهوش نمی‌‌کند

در باب همدلی

دام هارمونی (۲)

‌دام هارمونی (۱)

سرچ می‌‌کنی‌ یا هنوز فکر می‌‌کنی‌؟

آیا اندرز خوبی به ذهنت رسیده است؟...آنرا پیش خودت نگه دار!

هنر با خود تنها بودن

چطور با موفقیت شکست بخوریم

هنر معذرت خواهی (۲)

هنر معذرت خواهی (۱)

ترس از رابطه (۲)

ترس از رابطه (۱)

دام کمال‌گرايی (۲)

دام کمال گرایی(۱)

خشونت خانگی علیه زنان

از خاطره و حافظه (۱)

تمجيد‌های مورد ترديد

آخر اشتباه من کجاست؟

ترس مردان از احساسات

دو تا در عشق کافی نيستند

شما یك ایمیل جدید دارید

ای لحظه، بمان!

حیوون سكسی و دغدغه مسئولیت!

هنر دعوا کردن (۲)

هنر دعوا کردن(۱)

کافکای عاشق پیشه

اخلاق(۲)

اخلاق (۱)

روابط موازی(۲)

روابط موازی(۱)

کمی هم از مردان بشنویم!

اسطوره خون آشامها

آیا پول خوشبختی می آورد؟

فیلسوفهای کوچک، سوالهای بزرگ

به ایدز شانس ندهیم

سکسوالیته ( ۳): اولین بار-قسمت اول

تاپ سیکرت(۲)

و همین لباس زیباست نشان آدمیت؟

تاپ سیکرت(۱)

طنز

آزمایش میلگرام…

خوشبختی دوستی واقعی

هنر بزرگ شدن

سکسواليته (۲) : زنان و خود ارضايی

وقتی عشق سردتر مي شود

قدرت اکثريت

هنر، برای خواستگاری

سکسواليته(۱) : پدوفيلی

وبلاگ: هر نفر يک ناشر؟

شستشوی مغزی

وحشت زده

قویترین میل جهان

شانس

رويا(۲)

رويا(۱)

چند کلمه حرف حسابی!(۲)

دخترهای حرف گوش کن، پسرهای شرور

چند کلمه حرف حسابی!(۱)

دروغ(۲)

دروغ(۱)

…انتقام

زیبایی(۳)

زیبایی(۲)

زیبایی(۱)

 
Enter your Email


Preview | Powered by FeedBlitz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • اوت 2004  
 • سپتامبر 2004  
 • اکتبر 2004  
 • نوامبر 2004  
 • دسامبر 2004  
 • ژانویهٔ 2005  
 • فوریهٔ 2005  
 • مارس 2005  
 • آوریل 2005  
 • مهٔ 2005  
 • ژوئیهٔ 2005  
 • اوت 2005  
 • سپتامبر 2005  
 • اکتبر 2005  
 • نوامبر 2005  
 • دسامبر 2005  
 • فوریهٔ 2006  
 • مارس 2006  
 • مهٔ 2006  
 • ژوئیهٔ 2006  
 • سپتامبر 2006  
 • نوامبر 2006  
 • دسامبر 2006  
 • ژانویهٔ 2007  
 • فوریهٔ 2007  
 • مارس 2007  
 • آوریل 2007  
 • مهٔ 2007  
 • سپتامبر 2007  
 • اکتبر 2007  
 • فوریهٔ 2008  
 • مهٔ 2008  
 • ژوئیهٔ 2008  
 • اوت 2008  
 • نوامبر 2008  
 • فوریهٔ 2009  
 • مارس 2009  
 • مهٔ 2009  
 • سپتامبر 2010  
 • آوریل 2011  
 • آوریل 2012  
 • ژوئیهٔ 2013  
 • مهٔ 2014  
 • نوامبر 2014  
 • دسامبر 2014  
 • فوریهٔ 2015  
 • مارس 2015  
 • ژوئیهٔ 2015  
 • اوت 2015  
 • نوامبر 2015  
 • دسامبر 2015  
 • فوریهٔ 2016  
 • اوت 2016  
 • فوریهٔ 2017  
 • مهٔ 2017  
 • اکتبر 2017  
 • نوامبر 2017  
 • اوت 2018  
 • ژوئن 2019  
 • نوامبر 2019  
 •