۱۶ بهمن، ۱۳۸۳نوع فعاليتهای کودکان در وقت آزاد بر رشد شخصيت، علاقه به دانش و فهم رلهای جنسی تاثير دارد.


دختران از بازی کردن با پسران استفاده مي برند. اين نتيجه تحقيقات روانشناسان دانشگاه پنسيلوانيا (Pennsylvania State Unuversity ) است که در آن ۱۰۳ دختر و ۹۷ پسر در عرض دو سال مورد آزمايش قرار گرفتند که در آغاز تحقيقات بين ۱۰ و ۱۱ سال داشتند و فرزند اول خانواده هايشان بودند.

دختران در پاسخ به اين سوال که وقت آزاد خود را چگونه مي گذرانند، از کتاب خواندن، نامه نوشتن، و کارهای هنری نام بردند که آنها را به تنهايي، يا همراه با خواهر، دوست، يا مادر انجام مي دادند. بر عکس پسران بيشتر به بازيهای تيمي، بازی با ماشين کوچک يا عروسکهای "اکشن" علاقه نشان دادند.آنها کمتر به تنهايی بازی مي کردند، بلکه بيشتر همراه پسران ديگر يا پدران آنها بودند. فعاليتهايی نيز بودند که هر دو گروه به آنها علاقه نشان دادند، مانند بازیهای کامپوتری، بازیهای دست جمعی، دوچرخه سواری یا تماشای تلویزیون. گروهی از دختران غیر از فعالیتهای "دخترانه" به فعاليتهای "پسرانه" نيز علاقه نشان دادند، در حاليکه پسران تقريبا همگی تنها به بازيهای "مخصوص پسران" می پرداختند.

دو سال بعد مشخص شد که نوع فعاليت اين کودکان در وقت آزادشان، بر رشد شخصيت، علاقه به ياد گيری و شکل گيری رلهای جنسی آنان تاثير گذار بوده است: دخترانی که وقت بازی خود را تنها با همجنسان خود گذرانده بودند، خود را کاملا "زنانه" مي دانستند، توانايی کمتری در برخورد مهربانانه، "خود را جای ديگری گذاشتن و او را حس کردن" و مستقل بودن داشتند واز اعتماد به نفس کمتری برخوردار بودند. در مدرسه بيشتر به رشته های زبان_ يا موسيقی علاقه داشتند و در آنها موفقتر بودند. در مقابل دخترانی که به بازيهای تيمي و بازيهای"پسرانه" مشغول بودند يا اغلب با پسران وقت گذرانده بودند، کمتر دچار رلهای جنسی سنتی بودند، و بیشتر از اعتماد به نفس، استقلال، توانايی رهبری و رقابت برخوردار بودند. اين دختران در مدرسه بیشتر به رشته های رياضی متمايل بودند. همينطور پسرانی که در اوقات فراغت خود بيشتر تنها بودند يا وقت خود را با خواندن گذرانده بودند، کمتر دچار رلهای جنسی سنتی بودند و کمتر اعتماد به نفس داشتند. پسرانی که بيشتر در جمع مردانه بودند بيشتر مستقل و دارای اعتماد به نفس بودند.

محققين نتیجه می گیرند که هم دختران و هم پسران از ارتباط با تجمع مردانه استفاده می برند. به خصوص دختران با راه يافتن به جمع مردانه يا پرداختن به بازيهايی که خاص آنها نيست، اين شانس را پيدا مي کنند که مستقل تر شوند و محدوده های مردانه را تصرف کنند.

با تخلیص
نویسنده: ماریون زونن موزر (Marion Sonnenmoser)
برگرفته از مجله "روانشناسی امروز" (Phsychologie Heute) , فوریه ۲۰۰۵


پ.ن.: حديد خان! تجاوز به حريم ديگران، سنت شماست! انتظار ديگه ای از شما نداريم! ....خونه مديار اينجاست

اگر مخالف جنگ هستيد، ميتونيد برید اینجا و امضا کنید و نظرتون رو هم بنویسید (لینک رو از وبلاگ بیلی و من کش رفتم ) ...این هم یک طومار دیگه بر ضد جنگ
مطلب آشپزباشی در اين مورد هم خوندنيه

 
Home
Email
 
 
 

هنر معذرت خواهی‌ (۳)

توهم دانايى

چرا موتسارت بچه‌ها را باهوش نمی‌‌کند

در باب همدلی

دام هارمونی (۲)

‌دام هارمونی (۱)

سرچ می‌‌کنی‌ یا هنوز فکر می‌‌کنی‌؟

آیا اندرز خوبی به ذهنت رسیده است؟...آنرا پیش خودت نگه دار!

هنر با خود تنها بودن

چطور با موفقیت شکست بخوریم

هنر معذرت خواهی (۲)

هنر معذرت خواهی (۱)

ترس از رابطه (۲)

ترس از رابطه (۱)

دام کمال‌گرايی (۲)

دام کمال گرایی(۱)

خشونت خانگی علیه زنان

از خاطره و حافظه (۱)

تمجيد‌های مورد ترديد

آخر اشتباه من کجاست؟

ترس مردان از احساسات

دو تا در عشق کافی نيستند

شما یك ایمیل جدید دارید

ای لحظه، بمان!

حیوون سكسی و دغدغه مسئولیت!

هنر دعوا کردن (۲)

هنر دعوا کردن(۱)

کافکای عاشق پیشه

اخلاق(۲)

اخلاق (۱)

روابط موازی(۲)

روابط موازی(۱)

کمی هم از مردان بشنویم!

اسطوره خون آشامها

آیا پول خوشبختی می آورد؟

فیلسوفهای کوچک، سوالهای بزرگ

به ایدز شانس ندهیم

سکسوالیته ( ۳): اولین بار-قسمت اول

تاپ سیکرت(۲)

و همین لباس زیباست نشان آدمیت؟

تاپ سیکرت(۱)

طنز

آزمایش میلگرام…

خوشبختی دوستی واقعی

هنر بزرگ شدن

سکسواليته (۲) : زنان و خود ارضايی

وقتی عشق سردتر مي شود

قدرت اکثريت

هنر، برای خواستگاری

سکسواليته(۱) : پدوفيلی

وبلاگ: هر نفر يک ناشر؟

شستشوی مغزی

وحشت زده

قویترین میل جهان

شانس

رويا(۲)

رويا(۱)

چند کلمه حرف حسابی!(۲)

دخترهای حرف گوش کن، پسرهای شرور

چند کلمه حرف حسابی!(۱)

دروغ(۲)

دروغ(۱)

…انتقام

زیبایی(۳)

زیبایی(۲)

زیبایی(۱)

 
Enter your Email


Preview | Powered by FeedBlitz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • August 2004  
 • September 2004  
 • October 2004  
 • November 2004  
 • December 2004  
 • January 2005  
 • February 2005  
 • March 2005  
 • April 2005  
 • May 2005  
 • July 2005  
 • August 2005  
 • September 2005  
 • October 2005  
 • November 2005  
 • December 2005  
 • February 2006  
 • March 2006  
 • May 2006  
 • July 2006  
 • September 2006  
 • November 2006  
 • December 2006  
 • January 2007  
 • February 2007  
 • March 2007  
 • April 2007  
 • May 2007  
 • September 2007  
 • October 2007  
 • February 2008  
 • May 2008  
 • July 2008  
 • August 2008  
 • November 2008  
 • February 2009  
 • March 2009  
 • May 2009  
 • September 2010  
 • April 2011  
 • April 2012  
 • July 2013  
 • May 2014  
 • November 2014  
 • December 2014  
 • February 2015  
 • March 2015  
 • July 2015  
 • August 2015  
 • November 2015  
 • December 2015  
 • February 2016  
 • August 2016  
 • February 2017  
 • May 2017  
 • October 2017  
 • November 2017  
 •