۱۱ اسفند، ۱۳۸۳


آزادی بیان برای همه ...
و اما مطلب
:

گاهی جملاتی مرا به حيرت می اندازند، مانند اين جمله که: لزومی ندارد که همه انسانها را دوست داشته باشيم. باید بتوانیم گاهی به یکدیگر "نه" بگويیم.

این جمله عجیبی است، چرا که معمولا به کسانی که به ما نزدیکتر هستند، خیلی بیشتر "نه "می گوییم، تا به کسانی که برای ما اهمیتی ندارند. و این "نه" لغت بسیار مهمی برای هر رابطه ای است. با این لغت به دیگری نشان می دهم که کجا زیاده روی کرده است، کجا مرا رنجانده است و کجا رفتارش بدون احساس بوده است- و چون او نیز مرا دوست دارد، سعی خواهد کرد به این "نه" من توجه کند.

به کسانی که نسبت بهشان سمپاتی ندارم، اصولا آنقدر اجازه نزديک شدن به خود را نمی دهم که بتوانند مرا برنجانند. اگر هم زمانی چنين اتفاقی افتاده باشد، و من به شکلی به آنها نيز "نه" گفته باشم، باز بيشتر به خاطر توجه به اشخاص ديگری است که ممکن است با اين شخص به مشکل مشابهی بر بخورند، یا حتی از آن مهمتر، شاید برای اين به رفتارش انتقاد (همراه با توضيح) می کنم، چون فکر می کنم که او احتمالا نمي داند که به عنوان مثال چرا هيچ دوستی ندارد. پس باز اينجا دليلم ضرر زدن به او نيست، و غير از اين هم چگونه بايد رفتار بهتری بياموزد وقتی کسی به او نگويد که "نه، اين کار تو به اين دليل و آن دليل درست نيست" _ و توضيح من به او نيز تنها توضيح مشکلات خودم نيست، بلکه مشکلاتی که اين رفتار برای خود او نيز ايجاد می کند.

کسی که در یک رابطه نتواند "نه" بگوید، یک رابطه دوستانه ندارد، یک رابطه وابسته دارد که در آن دو طرف به خواسته های یکدیگر توجه نمی کنند. این نتیجه خیلی مخربی دارد، هم برای کسی که "نه" نمی گوید، هم برای کسی که هیچ "نه" ای نمی شنود. یک مثال واضح آن، بچه هایی هستند که کاملا لوس بار آمده اند و هیچگاه کسی به آنها "نه " نگفته است. آنها دائما در حال غر زدن هستند، و با هیچ چیز راضی نمی شوند. به یک بچه ضرری بالاتر از این نمی شود زد. چنین بچه ای هیچوقت خوشبخت نخواهد بود، و دلیلش این است که -وقتی به کودکی نشان داده نشود که دیگران نیز نیازهای خود را دارند، در واقع به او نشان داده اند که انسان نیستند و او فکر می کند که تنها بشر روی کره زمین است ، با دیگران مثل شیء رفتار می کند و از اینکه اینقدر تنها و بدون راهنما است، احساس بدبختی می کند.

وقتی این متن را تا به اینجا نوشته بودم، آنرا برای کسی فرستادم که بخواند. او در جواب نامه بلند بالایی در مورد دوست داشتن بدون قید و شرط نوشت، بعد از مدتی فهمیدم که از نظر او، نه گفتن در یک رابطه، با دوست داشتن بدون شرط جور در نمی آید.

"نه" گفتن در یک رابطه، به معنای رد دوست داشتن بدون شرط نیست! دوست داشتن بدون شرط، یعنی اینکه من یک نفر را دوست دارم، کاملا جدای اینکه عمل او چگونه است. دوست نداشتن بدون شرط، خطری برای سلامت روح ماست، چون به این معنی است که بالاترین حس دوست داشتن من بستگی به شرایط و عملکرد آن دیگری دارد. و چه کسی می گوید که همه همیشه رفتار خوبی دارند و اشتباه نمی کنند؟ من به شما می گویم که معمولا اینطور نیست. و دقیقا باید به همین دلیل بدون قید و شرط دوست داشت!اما اگر کسی را دوست داشته باشیم، سعی می کنیم برای مشکل او به دنبال راه حلی باشیم که هم نیاز او و هم نیاز خودمان را بر آورده کند.

خلاصه این نوشته: http://www.kersti.de/V0285.HTM

 
Home
Email
 
 
 

هنر معذرت خواهی‌ (۳)

توهم دانايى

چرا موتسارت بچه‌ها را باهوش نمی‌‌کند

در باب همدلی

دام هارمونی (۲)

‌دام هارمونی (۱)

سرچ می‌‌کنی‌ یا هنوز فکر می‌‌کنی‌؟

آیا اندرز خوبی به ذهنت رسیده است؟...آنرا پیش خودت نگه دار!

هنر با خود تنها بودن

چطور با موفقیت شکست بخوریم

هنر معذرت خواهی (۲)

هنر معذرت خواهی (۱)

ترس از رابطه (۲)

ترس از رابطه (۱)

دام کمال‌گرايی (۲)

دام کمال گرایی(۱)

خشونت خانگی علیه زنان

از خاطره و حافظه (۱)

تمجيد‌های مورد ترديد

آخر اشتباه من کجاست؟

ترس مردان از احساسات

دو تا در عشق کافی نيستند

شما یك ایمیل جدید دارید

ای لحظه، بمان!

حیوون سكسی و دغدغه مسئولیت!

هنر دعوا کردن (۲)

هنر دعوا کردن(۱)

کافکای عاشق پیشه

اخلاق(۲)

اخلاق (۱)

روابط موازی(۲)

روابط موازی(۱)

کمی هم از مردان بشنویم!

اسطوره خون آشامها

آیا پول خوشبختی می آورد؟

فیلسوفهای کوچک، سوالهای بزرگ

به ایدز شانس ندهیم

سکسوالیته ( ۳): اولین بار-قسمت اول

تاپ سیکرت(۲)

و همین لباس زیباست نشان آدمیت؟

تاپ سیکرت(۱)

طنز

آزمایش میلگرام…

خوشبختی دوستی واقعی

هنر بزرگ شدن

سکسواليته (۲) : زنان و خود ارضايی

وقتی عشق سردتر مي شود

قدرت اکثريت

هنر، برای خواستگاری

سکسواليته(۱) : پدوفيلی

وبلاگ: هر نفر يک ناشر؟

شستشوی مغزی

وحشت زده

قویترین میل جهان

شانس

رويا(۲)

رويا(۱)

چند کلمه حرف حسابی!(۲)

دخترهای حرف گوش کن، پسرهای شرور

چند کلمه حرف حسابی!(۱)

دروغ(۲)

دروغ(۱)

…انتقام

زیبایی(۳)

زیبایی(۲)

زیبایی(۱)

 
Enter your Email


Preview | Powered by FeedBlitz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • August 2004  
 • September 2004  
 • October 2004  
 • November 2004  
 • December 2004  
 • January 2005  
 • February 2005  
 • March 2005  
 • April 2005  
 • May 2005  
 • July 2005  
 • August 2005  
 • September 2005  
 • October 2005  
 • November 2005  
 • December 2005  
 • February 2006  
 • March 2006  
 • May 2006  
 • July 2006  
 • September 2006  
 • November 2006  
 • December 2006  
 • January 2007  
 • February 2007  
 • March 2007  
 • April 2007  
 • May 2007  
 • September 2007  
 • October 2007  
 • February 2008  
 • May 2008  
 • July 2008  
 • August 2008  
 • November 2008  
 • February 2009  
 • March 2009  
 • May 2009  
 • September 2010  
 • April 2011  
 • April 2012  
 • July 2013  
 • May 2014  
 • November 2014  
 • December 2014  
 • February 2015  
 • March 2015  
 • July 2015  
 • August 2015  
 • November 2015  
 • December 2015  
 • February 2016  
 • August 2016  
 • February 2017  
 • May 2017  
 • October 2017  
 • November 2017  
 •